Известување

Ни претставува посебно задоволство да ве информираме дека на 02.03.2022 беше потпишан меморандум за соработка помеѓу ЕПА Македонија претставувана од Директорот за соработка со меѓународни, државни и невладини организации и институции М-р. Дејан Хаџи Крстески и Асоцијацијата за корпоративна безбедност, владеење на право и човекови права “Менаџер за корпоративна безбедностˮ – Скопје, претставувана од Проф. д-р Атанас Козарев, Претседател. Ni pretstavuva posebno zadovolstvo da ve informirame deka na 02.03.2022 beshe potpishan memorandum za sorabotka pomegju EPA Makedonija pretstavuvana od Direktorot za sorabotka so megjunarodni, drzhavni i nevladini organizacii i institucii M-r. Dejan Hadzhi…continue reading →