• македонски јазик
 • English
 • Зоран Атанасовски
  Ген. Директор за ЕПА Македонија

  Дејан Хаџи Крстески
  Директор за односи со меѓународни, државни и невладини институции и организации

  Магдалена Петровиќ, адвокат
  Директор за правен сектор

  Данило Матовиќ
  Директор за логистика