• македонски јазик
 • English
 • Жарко ДАИЛОСКИ
  Делегат/Директор за ЕПА Македонија

  Дејан Хаџи КРСТЕСКИ
  Директор за односи со меѓународни, државни и невладини институции и организации

  Сашо ПОПОВСКИ
  Директор за Безбедност

  Андреј ПОП-СТОЈАНОВ
  Директор за логистика