Ни претставува посебно задоволство да ве информираме дека на 02.03.2022 беше потпишан меморандум за соработка помеѓу ЕПА Македонија претставувана од Директорот за соработка со меѓународни, државни и невладини организации и институции М-р. Дејан Хаџи Крстески и Асоцијацијата за корпоративна безбедност, владеење на право и човекови права “Менаџер за корпоративна безбедностˮ – Скопје, претставувана од Проф. д-р Атанас Козарев, Претседател.

Ni pretstavuva posebno zadovolstvo da ve informirame deka na 02.03.2022 beshe potpishan memorandum za sorabotka pomegju EPA Makedonija pretstavuvana od Direktorot za sorabotka so megjunarodni, drzhavni i nevladini organizacii i institucii M-r. Dejan Hadzhi Krsteski i Asocijacijata za korporativna bezbednost, vladeenje na pravo i chovekovi prava “Menadzher za korporativna bezbednostˮ – Skopje, pretstavuvana od Prof. d-r Atanas Kozarev, Pretsedatel.

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *